Stockholms konserthusstiftelse


Stiftelse bildad 1976, då den sedan 1902 orkesterverksamma Konsertföreningen i Stockholm slogs samman med Stiftelsen Stockholms Konserthus, som bildades 1919 för att bygga och förvalta Konserthuset. 1902-10 gavs orkesterkonserter i Musikaliska akademiens sal, därefter framfördes i dess regi i ett par år endast kammarmusik. 1914 reorganiserades föreningen och orkesterverksamheten återupptogs (först i Auditorium och från 1926 i Stockholms konserthus). Sedan 1937 har orkestern varit heltidsanställd. 1957-92 kallades den Stockholms filharmoniska orkester och därefter Kungliga filharmonikerna.
BM03


.
Länkar: Stockholms konserthusstiftelse
Länkar redigerade 2013-11-25
.
Stockholms konserthusstiftelse i engelska Wikipedia Stockholms konserthusstiftelse i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985