Statens musiksamlingar /
Statens musikverk


Central myndighet inrättad 1981. Den består av institutionerna Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv samt en administrativ avdelning.
BM03

1 maj 2011 överfördes myndighetens verksamheter till den nya samlande myndigheten Statens musikverk.
Wikipedia


.
Länkar: Statens musiksamlingar / Statens musikverk
Länkar redigerade 2015-05-11
.
Statens musiksamlingar i svenska Wikipedia                Källor: Bonniers musiklexikon 2003 ; Wikipedia