Statens musikbibliotek /
Musik- och teaterbiblioteket


Allmänt musikbibliotek med samlingar och utlåning av noter i alla genrer, musiklitteratur om olika ämnen samt videokassetter. Det är också ett av Europas största musikforskningsbibliotek med samlingar av äldre tryck (1600-1800-tal) och musikhandskrifter, bl.a. svenska tonsättares originalmanuskript, kritisk-vetenskapliga notutgåvor och litteratur inom musikvetenskapens alla områden. Biblioteket ingår i Statens musiksamlingar.
BM03

2010 slogs musikbibliotekets samlingar ihop med samlingarna från Sveriges Teatermuseums bibliotek.
Wikipedia


.
Länkar: Statens musikbibliotek / Musik- och teaterbiblioteket
Länkar redigerade 2015-05-11
.
Musik- och teaterbiblioteket i svenska Wikipedia                Källor: Bonniers musiklexikon 2003 ; Wikipedia