Sprechgesang


(ty., "talsång") en av Wagner använd term för att ange ett känslomässigt starkt betonat, realistiskt föredrag av texten. Jfr. talsång.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975