Shepard-ton


En Shepard-ton, uppkallad efter Roger Shepard, är ett ljud som består av en superposition av sinusvågor åtskilda av oktaver. När det spelas med basens tonhöjd som rör sig uppåt eller nedåt kallas det Shepard-skalan. Detta skapar en auditiv illusion av en ton som verkar stiga uppåt eller nedåt i tonhöjd, men ändå inte blir högre eller lägre.
sv.qaz.wiki/


.
Länkar: Shepard-ton
Länkar redigerade 2021-02-13
.
Shepard tone i engelska Wikipedia Shepard-tone på Youtube                Källa: sv.qaz.wiki/