Sanctus


(lat., Helig) Mässordinariets fjärde sats. Till Sanctus fogas vanligen Benedictus (lat., välsignad).
PM75

(lat.) "helig", den fjärde av den katolska mässans fasta beståndsdelar. Se vidare mässa.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985