Svenska Tonkonstnärsförbundet
(STKF)


Bildades som fristående, ideell organisation den 14 januari 1947. Huvudsyftet var att "främja svensk musikkultur och tillvarata medlemmarnas konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen". Bildandet kan ses som en fördjupning av de ambitioner och strävanden som tidigare manifesterats i Pianistförbundet (1914-42) och i Svenska Solistförbundet (1939-46, upplöst 1964). STKF stod öppet för tonkonstnärer "vars utövning kan anses äga högt konstnärligt värde" (§1). Syftena var alltså i huvudsak ideologiska och musikpolitiska men med vissa fackliga nyanser. - - -
- - -

SS97Källa: Spelrum Sverige 1997