STIM
– Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå


Grundades 1923 av Föreningen Svenska Tonsättare; ett inkassoföretag med uppgift att tillvarata tonsättarnas rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätt.
PM75

Upphovsrättssällskap för tillvaratagande av tonsättares, textförfattares och musikförläggares rätt enligt lagen om rätt till litterära och musikaliska verk. STIM bevakar att stadgad avgift erläggs vid offentligt framförande av musikverk - - - samt bevakar svenska rättsinnehavares rättigheter vid mekanisk reproduktion av musikverk - - -. Av STIM:s ränteinkomster avsätts varje år en summa till stipendier.
- - -
BM03


.
Länkar: STIM
Länkar redigerade 2013-11-21
.
xxx i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003