SAMI
Svenska artisers och musikers intresseorganisation


Svensk upphovsrättsorganisation grundad 1963. Den tillvaratar artisters och musikers upphovsrättsliga intressen angående offentlig användning av inspelad musik och fördelar motsvarande ersättningar.
Wikipedia


.
Länkar: SAMI
Länkar redigerade 2016-01-18
.
SAMI i svenska Wikipedia                Källa: Wikipedia