Rikskonserter


fullständigt namn Institutet för rikskonserter (förk. IRK), statligt organ för arrangerande av konserter och för uppsökande musikalisk verksamhet (vid skolor, sjukhus, arbetsplatser mm). Efter en inledande period 1963-68 (då under beteckningen Statens försöksverksamhet med rikskonserter) inrättad som permanent organisation 1968.
PM75


.
Länkar: Rikskonserter
Länkar kontrollerade 2016-05-08
.
Rikskonserter i svenska WikipediaKälla: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017