Musikhistoriska museet


(numera kallat Musikmuseet) institution med uppgift att bevara olika musikhistoriska föremål för att visa äldre epokers musikodling; grundades 1889; föreståndare från 1973 G. Larsson.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975