Kyrie


(grek., Herre) mässordinariets första sats, en vanligen tredelad komposition till texten Kyrie eleison, Christie eleison, Kyrie eleison (grek. eleison, förbarma dig).
PM75

kallas den första i ordningen av de fasta (oförändrat återkommande) beståndsdelarna i den katolska högmässan (se mässa) efter texten, Kyrie ele´ison (grek.). Herre förbarma dig. Kyrie, som även behållits i den lutherska gudstjänsten, är ett bönerop, som uppstod i österländska församlingar under den alra äldsta kristna tiden. Den grekiska formen är ett minne av att grekiskan då var det liturgiska språket. Efter Gregorius' tilläggande av orden Christe eleison uppstod den typiska tredelade formen Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison, där varje del upprepas tre gånger. Kyrie sjöngs främst av helan menigheten till enkel, syllabisk melodi men övertogs sedan av den skolade kören och blev mer komplicerad med längre vokaliser.
Jfr. även leis och trop.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985