ISSM / ISCM


.Öppnar index över Läsesalongens pressklipp

ISSM är förkortning för Internationella sällskapet för samtidsmusik, den svenska sektionen av ISCM (engelska International Society for Contemporary Music), internationellt forum för samtida musik grundat i London 1922. Självständiga sektioner finns i ett drygt 40-tal länder. Sällskapet verkar främst genom årliga musikfester i olika städer.
BM03


.
Länkar: ISSM / ISCM
Länkar kontrollerade 2014-12-14
.
ISCM i engelska Wikipedia
ISSM / ISCM i svenska WikipediaKälla: Bonniers Musiklexikon 2003
MusikSök 1998-2017