G


ton i skalan. Härav gess, gessess, giss, gississ; G-dur, g-moll, se tonart. Även i G, vilket antingen betyder

1
i tonarten G (-dur) eller

2
ett transponerande instrument där skrivet C klingar som G (och därmed de övriga tonerna i anslutning härtill) – t.ex. G-horn (ålderdomligt), altflöjt i G. Berträffande g-klav, violinklav, se diskantklav. g-klav, sträng på ett instrument som är stämt i tonen g, t.ex. violinens lägsta sträng. (Beträffande den s.k. Air på g-strängen, se air.)

PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975