Feldpartie, Feldpartita


(ty.) "fältsvit", d.v.s. svit för konsert utomhus av militärorkester. (Joseph Haydn skrev sex.
Jfr. partita.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975