Elektronmusikstudion (EMS)


vid Sveriges radio i Stockholm har inrättats för att ge svenska tonsättare tillfälle att experimentera med elektronisk komposition och realisera egna verk för detta medium.

Efter förberedelser under fem år öppnades studion officiellt i november 1969. Huvudmän sedan 1 juli 1973 är Sveriges radio och Musikaliska akademin.

PM75


.
Länkar: Elektronmusikstudion (EMS)
Länkar redigerade 2017-03-21
.
Elektronmusikstudion i engelska Wikipedia Elektronmusikstudion i svenska Wikipedia                Källa: Prismas Musiklexikon 1975