Ave


(lat., "var hälsad", inledningsord till olika kyrkliga hymner och sånger. Till dessa hör Ave Maria, vars text senare komponerats av många tonsättare (Schuberts berömda sång är till annan text), Ave maris stella (Hell, havets stjärna; även sång av Grieg) och Ave verum corpus (Hell, Sonens sanna lekamen), som Mozart under sitt sista levnadsår nykomponerade såsom en utomordentligt vacker motett.
MO85Källa: Musikordboken 1985