Musiktermer m.m.  
A
Sidan senast ändrad 2022-06-11

A

.
.
.
.

.
Musiktermer m.m.: A – Aa

a

a (ital.) , à (fra.) – i, för, med, till, vid, i stil med etc.
a ballata (ital.) i balladstil
a bassa voce (ital.). med låg röst, dvs dämpat.
a battuta (ital., a batto´ta) i sträng takt, alltså till taktpinnens slag
a beneplacito (ital.) efter behag (= ad libitum).
a bocca chiusa se bocca chiusa
a cappella
a capriccio
à demi voix – (fra.), med halv röststyrka
à deux – (fra.), för två (stämmor, spelare etc.), jfr. a due; à deux mains, för två händer; à deux temps, i tvåtakt. MO85
a due, a 2
a piacere
à quatre mains (fra.) för fyra händer, dvs för piano fyrhändigt
a vista (ital.) vid (fösta) anblicken, "från bladet" (om notläsning)
Aachen Stadttheater
AACM (förkortning för Association for Advancement of Creative Musicians)
.
Musiktermer m.m.: Ab – Abnehmend

ab (ty.) av, bort; t ex Dämpfer ab, tag av sordinen

ab initio (lat.) från början.
abandon (fra.) hängivelse; avec abandon, med hängivelse, ohämmat (och med rytmisk frihet).
abassare (ital.) sänka (t.ex. stämma ned en sträng)
abbandono (ital.) = abandon; con abbandono, abbandonatamente = avec abandon
abbellimento (ital.) egentligen "försköning", prydnadsnot(er), ornament
abbreviatur (från lat.) i notskrift använd förkortning
abdämpfen (ty.) dämpa, sordinera
Abendlied (ty.) aftonsång
Abgesang (ty.) se barform
abgestossen (ty.) "avstött", staccato
abnehmend (ty.), avtagande, diminuendo
.
Musiktermer m.m.: Absetzen - Abwechselnd

absetzen (ty.) skilj! (beträffande två på varandra följande toner)

absolut gehör, absolut öra
absolut musik
abstrakt musik från bildkonsten överförd term, detsamma som absolut musik
abstrakter, abstraktur
Abstrich (ty.) nedstråk
abwechselnd (ty.) omväxlande (t.ex. när en en spelare skall använda flera instrument)
.
Musiktermer m.m.: Ac

a cappella

accarezzevole (ital.) smekande
accelerando (ital.) snabbare och snabbare
accent
accentus
acciaccato [attjakka´tå] (ital.) eg. "krossat", vanligen = arpeggio
acciaccatura
accident [akksida´ng] (fra.) förtecken
accidental
accompagnato [akkåmpanja' tå] (ital.) se recitativ
accordato [akkårda´tå] (ital.) stämd
accordatura
accrescendo [akkresj-] (ital.) växande, med tilltagande styrka (= crescendo)
Achtel – åttondelsnot
acid house
acid jazz
ackolad - se notsystem
ackompanjemang
ackompanjera
ackord
ackordanalys
ackordfrämmande toner
ackordsymboler
act tune (eng.) gammalt namn för mellanaktsmusik
acuta – en hög, gäll mixtur i orgeln
.
Musiktermer m.m.: Ad

adagietto

adagio

adagissimo (ital.) ytterst långsamt

addolcendo (ital.) småningom mildare

addolorato (ital.) smärtfyllt

à demi voix (fra.) med halv röststyrka

à deux – (fra.), för två (stämmor, spelare etc.), jfr. a due; à deux mains, för två händer; à deux temps, i tvåtakt. MO85

ad libitum
ADSR – förkortning för envelopgeneratorns fyra viktigaste funktioner: Attack, Decay, Sustain, Release.
Syntens A till Ö
a due, a2
aerofoner
.
Musiktermer m.m.: Af

affabile (ital.) - vänligt, gemytligt

affektlära

affetto (ital.) känsla; con affetto, affettuoso, med varm känsla
affettuoso (ital.) med känsla, mjukt, ömt
affrettando (ital.) snabbare, mera upprört
afoni tonlöshet (sjukligt tillstånd hos rösten)
.
Musiktermer m.m.: Ag

agbekor

agilmente [adjilménte] (ital.) lätt och livligt
agitato [adjitátå] (ital.) upprört, häftigt, rastlöst
Agnus Dei
agogik
agréments – (fra.), utsmyckningar, d.v.s. drillar, förslag och andra "prydnadstoner; se ornament.
.
Musiktermer m.m.: Ai

air

air de cour
aiss, aississ den med ett, respektive två kromatiska halvtonssteg höjda tonen a
.
Musiktermer m.m.: Ak

akademi

akustik

akustisk bas
akustisk rundgång
.
Musiktermer m.m.: Al

alap

alba

albertibas

alborada
Albumblatt – (ty.), albumblad, kort intimt musikstycke av växlande karaktär; termen är införd av Robert Schumann. MO85
alcuno
aleatorisk, aleatorik
alikvotstämma
alla breve
alla turca
allargando (it.) – småningom långsammare och bredare
allegretto
allegro (it.) – livligt, dvs ganska snabbt (men inte så snabbt som presto)
alleluia
allemande
allkonstverk
allsång
almain, almand, almond – gamla engelska motsvarigheter till allemande
alt
alteration
alternatim, alternatimpraxis
altklav – c-klavnotsystemets tredje linje, anger placeringen av tonen c1. Se klav
.
Musiktermer m.m.: Am

amabile (it., älskvärt) – föredragsbeteckning

ambient
ambient breakbeat
ambient dub
ambient house
ambient techno
ambitus
ambrosiansk sång
amoroso (it.) – kärleksfullt, ömt
amplitud
.
Musiktermer m.m.: An
analys

andante

andantino (it.) tempobeteckning, något snabbare än andante
andliga sånger
Andromeda (elektronmusikstudio)
angläs
animato (it.) livligt
Anmut – [a´nnmot] (ty.) behag; mit Anmut [mitt], a'nmutig [-tij], behagfullt. MO85
Anonymus – (lat., "utan namn") används i nyutgåvor av gammal musik på tonsättarnamnets plats i de fall där denne är okänd. MO85
ansats
anslag
anstatt [ansjta´tt] (ty.) i stället för
anthem
anticipation (eller antecipation) föruttagning
antifon / antifoni
antifonarium, antifonale
antifoni
antikens musik
.
Musiktermer m.m.: Ap

appassionato (it.) lidelsefullt

Apple (skivbolag) se Beatles
appoggiatura [apåddjato'ra] (ilal.) – långt förslag
.
Musiktermer m.m.: Ar

arabesk

arabisk musik
arco
aria
arietta (it.) en mindre aria
arioso
arpeggio
arr. förkortning för arrangerad, arrangemang (av)
arrangemang
arrangera
ars antiqua
ars nova
art – namn för de fem olika typerna av "strikt" kontrapunkt i gradvis ökad svårighetsgrad; första arten, andra arten etc; termen återfinns främst i äldre pedagogisk litteratur. PM75
artikulation
.
Musiktermer m.m.: As

A.S.C.A.P.

ass, assess – den med ett respektive två kromatiska halvtonssteg sänkta tonen a. PM75
assai (it.) mycket; allegro assai, mycket livligt.
Association for Advancement of Creative Musicians
assymetrisk taktart
.
Musiktermer m.m.: At

atonal

attacca
attack – fast, bestämd tonsats
.
Musiktermer m.m.: Au

aubade

augmentation
.
Musiktermer m.m.: Av
Ave
Ave Maria
.
Musiktermer m.m.: Ay

ayre

.
Musiktermer m.m.: Az
azan – arabisk böneutropare. Böneutropssången är den enda musik som koranen tillåter. PM75