MusikSök
Genre:..Rock........Index musikstilar: S
Sadcore

.
Artister/Grupper: Sadcore
Sadcore är en utveckling av alternativ independentrock och är en långsam, hudlös musik gjord av och för de deprimerade. Texterna domineras av brustna hjärtan, förlust och lidande, och musiken är beslutsamt downbeat. De akustiska gitarrerna som på 70-talet karakteriserade dåtidens singer/ songwriters får här en renässans, men musiken är annars mycket mer dissonant, intensiv och mörk. Sadcore-grupper som American Music Club oh Red House
Painters
kanaliserar sin smärta och sitt lidande in i musik som är spökligt vacker och som lämpar sig väl till sena timmars ensamlyssnande.

.

.
Artister/Grupper: Sadcore
.
USA
Skottland
USA
Sverige
Ida
x
USA
Mojave 3 England
USA
USA
USA
SverigeKällor: AMG m.fl.
MusikSök 1998-2013