Rap-metal
Genre:..Rock........Index musikstilar: R

.
Artister/Grupper: Rap-metal
Rap-metal har sin grund i den täta ljudattacken hos 80-talets hardcore rap, t ex Public Enemy, till vilken den lägger tunga gitarr-riff. Även om rytmerna ibland visar släktskap med hip-hop-beats med dess stammande riff, så kommer rap-elementen i rap-metal vanligtvis från vokalistens val att rappa i stället för att sjunga.
 

.
Artister/Grupper:  Rap-metal
.
. .
. .
. .
. .
(Hed) pe
. .
. .
. .
. .
Orange 9mm
. .
Rage Against the Machine . .
Shootyz Groove . .
Slipknot . .
311 . .Källa: AMG
MusikSök 1998-2011