ragtime


Artister/Grupper: Ragtime
Ragtime är en starkt synkoperad musikstil som är påvisbar på 1880-talet och vars höjdpunkt inföll ca 1900-1910. Dess främsta företrädare är Scott Joplin vilken publicerade Maple leaf rag 1899 m.fl.. Ragtime, som också kan spelas av orkester, är uppbyggd i kedjeform med flera olika teman och räknas som en av de viktigaste föreformerna till jazzen. Irving Berlins Alexander's ragtime band skrevs 1911 och Stravinskijs Ragtime för elva instrument och Piano-rag-music (som bägge bygger på denna typ) 1918 respektive 1919.
PM75

[rä´ggtajm] (eng.), dansmusikstil av nordamerikanskt ursprung, existerande redan på 1880-talet men starkt utbildad omkring 1900 och med världspopularitet ungefär under perioden 1905-1910, som framför allt var en pianostil, utmärks av synkoperade melodier över ett regelbundet rytmiskt ackompanjemang i 2/4-takt. Liknar till sin struktur polka- och marsch-musik med flera teman i olika tonarter. Ragtime kan betraktas som ett betydelsefullt förstadium till jazzen men innehåller inte något improvisationselement utan är noterad musik.
Scott Joplin var den mest betydande ragtimekompositören.

MO85

.

.
Artister/Grupper: ragtime
.
USA
Johnson, James P.
USA
USA
Lamb, Joseph
USA
Mooney, John
USA
Morath, Max
USAKällor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; AMG