Radio works

.

Eftersom den oftast ignoreras av de större skivbolagen, konsertarrangörerna och radiostationerna, måste avantgardemusiken ofta förlita sig på finansiellt stöd från institutioner. Beställningar från offentliga organisationer, särskilt då det gäller nutida, musik, elektroakustisk musik och ljudkonst är de tillfällen då kompositörer kunnat ta ut svängarna och experimentera med nya former av uttryck.

Den ickekommersiella radion i västerlandet har varit avgörande för utvecklingen av avantgardemusik, men den västtyska radion står i en klass för sig. Redan tidigt i radiosändningarnas historia uppstod en särskild konstform förknippad med mediet: hörspiel. Som en utveckling av radioteater, kombinerar hörspiel talade partier med musik. Konstformen kunde bara existera i radio - den kunde inte sättas upp på scen, eftersom den saknar visuella element. Tal och musik integreras till ett multimedieverk. Från och med 1950-talet utvecklade kompositörer som Klaus Schoning och Franz Mon den nya radioteatern, ofta kallad klangspiel, "sound play" (även om termen hörspiel fortfarande är mer allmänt använd, även utanför den tyska språksfären). Rösten (antingen i form av berättande eller som en fonetisk dekonstruktion) var i centrum, inbäddad i traditionell musik, konkret musik och kollagetekniker. Flera medlemmar av avantgardet, från John Cage till Pierre Henry, lämnade sina bidrag och började sätta samman verk avsedda för radion och med en bestämd tidslängd (vanligen 30 eller 60 minuter). Offentliga radiostationer i många länder, men framför allt i Frankrike, England och Kanada, gjorde regelbundet beställningar från en vid krets av avantgardekonstnärer, både vad gäller elektroakustisk musik och avantgarderock (Chris Cutler, Heiner Goebbels). Från 1980-talet har gruppen Negativland specialiserat sig på liveframträdanden i radio, där de bjuder in publiken att interagera. Med CD:n blev det möjligt att ge ut inspelningar på skiva (knaster och begränsad tidslängd gjorde LP:n olämplig).

.


.
Artister/Grupper:...Radio works
.
Belgum, Erik
Bolleter, Ross
Cage, John
Cutler, Chris
Dhomont, Francis
Dumas, Chantal
Goebbels, Heiner
Henry, Pierre
Houle, François
Lander, Dan
Lussier, René
Migone, Christof
Minton, Phil
Negativland
Robert, Jocelyn
Rose, Jon
Sistermanns, Johannes S.
Sonami, Laetitia
Whitehead, GregoryKälla: AMG
MusikSök1998-2011