qawwali / quawali


Artister/Grupper: Quiet storm

den traditionella formen av islamisk sång i Indien och Pakistan. Ordet qawwali kommer av arabiskans qaol, som betyder "axiom" eller "diktat". En qawwal är en person som sjunger qawwali, eller profeternas uttalanden och lovprisan till gud. Qawwalin är nära knuten till det andliga och konstnärliga livet i norra Indien och Pakistan.
web

Qawwali är undantaget från regeln inom det muslimska ceremonielet att musik inte är tillåtet. Qawwali är populär i Pakistan och Indien och spelas under bröllop, barnfödslar och när ett barn lär sig läsa Koranen. Musiken karakteriseras främst av sina snabba rytmer som ska inspirera lyssnaren.
AMG


.

.
Artister/Grupper: qawwali / quawali
.
Khan, Badar Ali Pakistan
Khan, Jafar Husayn Indien
Khan, Nusrat Fateh Ali Pakistan
Miandad, Badar Pakistan
Rizwan-Muazzam Qawwali Group Pakistan
Sabri, Maqbool Ahmed Pakistan
The Sabri Brothers PakistanKällor: AMG m.fl.