multimedia


Hit räknas artister som skapar verk som inte bara består av ljudande element utan även visuella. De visuella element som här åsyftas är mer än bara scendekorationer. En multimediaföreställning kan inkludera flera skärmar för videoprojektioner, ljussättning, performance, dans eller annan konstform.

Artists that fall into the Multimedia category are those who create pieces that have not only audio elements but visual elements as well; "visual elements," in this case, refers to more than just stage props. A multimedia performance might include multiple screens for video projections, lighting, performance art, dance, or any number of simultaneously occurring art forms. Some of the many artists who have staged multimedia productions in the 1990s include Laurie Anderson, Richard Teitelbaum, Stevie Wishart's Sinfonye, Granular Synthesis, and Stephen Vitiello.


.

.
Artister/Grupper: multimedia
.
Amighetti, Giovanni Italien
Anderson, Laurie USA
Boddeke, Saskia Nederländerna
Keuhkot Finland
Shumov, Vasily Ryssland
Teitelbaum, Richard USA
Wishart, Stevie England
Vitiello, Stephen xKällor: Wikipedia ; AMG m.fl.