ethnic fusion


Artister/Grupper: Ethnic fusion
Ethnic fusion ska inte förväxlas med world fusion (en syntes av jazz och world music) eller worldbeat (som kan bygga på någon av en mängd world-typer, ofta med ett inslag av västliga popinfluenser). Ethnic fusion har som regel sina rötter i ljuden och filosofierna bakom new age, och strävar efter att infoga traditionell etnisk folkmusik i nutida elektronisk musik. Ofta, men inte alltid, finns en strävan att finna vägar för att skapa en harmoni mellan västerländsk teknologi och mer jord- och naturnära kulturer. Jazzmusiker såsom Tony Scott och Don Cherry var några av de första att förena worldmusik med västerländska musikformer, och minimalistiska kompositörer som Terry Riley och Philip Glass hämtade ibland inspiration från ickevästerländksa skalor och strukturer. Dessa experiment ledde till tidig ethnic fusion, mest märkbar musiken av Jon Hassell, som bidrog till att etablera stilen under slutet av 70- och början av 80-talet genom sitt soloarbete och sitt samarbete med pionjären inom ambient Brian Eno. Med tiden kom ethnic fusion att bli en populär väg för äventyrslystna nutida instrumentalister för att bredda deras sound med nya rytmer eller använda för dem nya instrument. Andra hade sin utgångspunkt i en specifik etnisk musik och förenade den med samtida instrument och new age-känsla. Till de senare kan räknas Clannad (celtic folk), Ottmar Liebert) (flamenco), Kitaro (japanska folkmelodier) och R. Carlos Nakai (amerikanska indianers flöjtmusik). Under början av 90-talet fann artister som Enigma, Dead Can Dance och Deep Forest en bredare publik genom att lägga till dansbeats i mixen, som kunde innehålla allt från medeltida europeisk musik till samplade fältinspelningar av afrikanska pygméer. Även om ganska få gjorde några större kommersiella genombrott, behöll ethnic fusion ett mått av popularitet under hela 90-talet.

.

.
Artister/Grupper: ethnic fusion
.
USA
Avgerinos, Paul
USA
Badarou, Wally
Frankrike
Bensusan, Pierre
Frankrike (Algeriet)
Buffett, Peter
USA
Cameron, Doug
Kanada
Irland
Sydafrika (England)
Clément, Tim
x
USA
Coyote Oldman
USA
Cusco
Tyskland
Dalglish, Malcolm
USA
Australien
Frankrike
DeGrassi, Alex
USA (Japan)
Deuter
Tyskland
Do'ah
x
Douglas, Bill
Kanada
Eaton, William
USA
Spanien
England
Irland
Frankrike
Govi
Tyskland (Hawaii)
England
Green Isac
x
Greenberg, Chuck
USA
Grey, Sylvan
x
Hamel, Peter Michael
Tyskland
Hart, Mickey
USA
USA
Israel
Hennings, Nancy
USA
Himekami
Japan
Hwong, Lucia
USA (Hawaii)
Inkuyo
USA
Keane, Brian
USA
Kelly, Georgia
USA
Khan, Al Gromer
Tyskland
Kindler, Babaji Bob
x
Kindler, Steve
USA
Japan
Lasser, Max
x
Leifeld, Andreas
Tyskland
Liebert, Ottmar
Tyskland
England
Sydafrika
England
Miller, Radhika
USA
Nakai, R. Carlos
USA
Parsons, David
Nya Zeeland
Pluznick, Michael
USA
Tyskland
Raphael
USA
Reyes, Jorge
Mexiko
Rich, Robert
USA
Kanada
Japan
Souther, Richard
USA
Mali
Mali
Schweiz
Watkins, Kit
USA
Wobble, Jah
England
Yas-Kaz
JapanKällor: AMG m.fl.