Disco
Genre:..R&B........Index musikstilar: D


Artister/Grupper: Disco
(av franska discothèque), term för populärmusik som spelas på diskotek av en discjockey (DJ), som via skiv- och/eller CD-spelare med tillhörande ljudanläggning spelar skivor för dansande publik. Termen kommer av ett franskt kafé med namnet La Disqothèque, som på 1930-talet lät jazzälskare spela sina favoritskivor. Vid slutet av 1960-talet växte diskotekskulturen i USA, med fokus på både musiken och den visuella upplevelsen. Från början omfattade discomusik all populärmusik som var dansant, men vid mitten av 1970-talet etablerades genrebegreppet disco eller discomusik för sådan soulmusik som anpassats för dansgolven med kraftigt markerade beats. Begreppet b.p.m. (beats
per minute
, taktslag i minuten) skapades speciellt för ändamålet. Senare har en rad genrer utvecklats ur discon, och det övergripande begreppet är numera klubbmusik.
BM03

.

.
Artister/Grupper: Disco
.
USA
Spanien
Australien
Frankrike
Tyskland
USA
Brick
x
B.T. Express
x
USA
Dr. Buzzard's Original Sav. B.
x
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Hues Corporation
x
USA
USA
USA
K.C. & The Sunshine Band
x
Frankrike
USA
King, Evelyn Champagne
x
USA
USA
USA
McCoy, Van
x
Italien
Robinson, Vicki Sue
x
USA
USA
USA
USA
USA
The Sylvers
x
Tavares
x
USA
USA
The Trammps
x
USA
USA
Ward, Anita
x
USAKällor: BM93 ; AMG
MusikSök 1998-2016