bop / bebop


Artister/Grupper: Bop
(el. be-bop) beteckning för den nya jazzstil som växte fram vid mitten av 40-talet; kännetecknas av stor harmonisk, melodisk, rytmisk frihet med påföljande komplexitet; temat presenteras ofta i unisont ensemblespel.Företrädare: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Thelonious Monk, Fats Navarro m.fl.
PM75


Bopen var i mycket en reaktion mot både storbandsmusikens utslätade kommersialism och mot att jazzen tagits över av vita musiker. Bopen var från början en rent svart och amerikansk musik, och med få undantag (t.ex. pianisten Al Haig) har alla betydande bopmusiker varit svarta. Bopens storhetstid var de första åren efter andra världskrigets slut. Den eftertäddes av den lugnar och snällare cooljazzen, men har senare aktualiserats i flera vågor och är i dag den vanligaste formen av modern jazz, ofta i modifierad form.
BM03

– Se även hard bop och post-bop.


.

.
Artister/Grupper: bop / bebop
.
USA
Sverige
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Davis, Eddie "Lockjaw"
USA
USA
Davis, Jr., Walter
USA
Sverige
USA
Edwards, Teddy
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Griffin, Johnny
USA
Grimes, Tiny
USA
Sverige
Harris, Barry
USA
Sverige
USA
England
USA
Jacquet, Illinois
USA
Johnson. Budd
USA
Johnson, J.J.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Moody, James
USA
USA
USA
USA
USA
Payne, Cecil
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Rodney, Red
USA
USA
England
USA
USA
Taylor, Art
USA
USA
Belgien/USA
USA
USA
USA
USA
USA
Wallington, George
USA
Watrous, Bill
USA
Wayne, Chuck
USA
Sverige
USAKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003 ; AMG m.fl.