baroque pop


Artister/Grupper: Baroque pop
Baroque Pop uppstod under mitten av 1960-talet, en tid då artister som Left Banke, The Beach Boys, producenten Phil Spector och kompositören/ arrangören Burt Bacharach började föra in element från klassisk musik i rock & roll, och sålunda åstadkom ett majestätiskt orkestersound långt från rockens vilda, primitiva rötter. Lager av harmonier, stråkar och blås är kännetecken för baroque pop, liksom musikens dramatiska intensitet. Vid dess uppkomst var den rockens dittills mognaste företeelse, och dess ande lever vidare i allt från philly soulens sound på 1970-talet till det hos chamber popen vid 1990-talets mitt.

.

.
Artister/Grupper: baroque pop
.
The Association
USA
USA
Burma/England
Feist Kanada
The Free Design
USA
Frankrike
Harpers Bizarre
USA
USA
USA
USA
The Merry-Go-Round
USA
The Millennium
USA
USA
The Neon Philharmonic
USA
USA
USA
England
Rhodes, Emitt
USA
Sagittarius
USA
USA
USA
USAKällor: AMG m.fl.