avantgarde


Artister/Grupper: Avantgarde

Avantgarde kommer från franskans motsvarighet till engelskans "vanguard", vilket är den del av väpnade trupper som alltid står i frontlinjen framför resten av armén. I musikens fall, är avantgardet de individer som tar musiken till nästa steg i utvecklingen, eller åtminstone leder musiken på en annan väg. Termen kom till användning först efter andra världskriget. I vanligt tal refererar avantgarde till rörelser inom fri jazz, men innebörden förblir densamma: tekniker och uttryck som är nya, innovativa och radikalt annorlunda de traditionella. Wagner och Debussy kan utan problem beskrivas som avantgarde i förhållande til sin tid, men termen kom inte i allmänt bruk förrän Stockhausens ankomst.

Se även avantgarde jazz.


.

.
Artister/Grupper: avantgarde
.
Amm England
Blegvad, Peter USA
Cage, John USA
Einstürzende Neubauten Tyskland
Feldman, Morton USA
Galás, Diamanda USA
Hillage, Steve England
Kaiser, Henry USA
Laswell, Bill USA
Material USA
Merzbow Japan
Monk, Meredith USA
Moondog USA
Nurse With Wound England
Partch, Harry USA
Reich, Steve USA
Stockhausen, Karlheinz Tyskland
Trepte, Uli Tyskland
Die Tödliche Doris Tyskland
Walker, Scott USA
Whitehouse EnglandKällor: AMG , Wikipedia m.fl.