Låtar / melodier
Ä
Sidan senast uppdaterad 2018-01-12

ÄLåt/melodi: Ä Skriven av: Framförd av: Utg. Noter/text:
Älska mej Benny Andersson
Ainbusk x Kärlekens sånger
Marie Nilsson (sv. t.)

Stora önskeisboken 2

Vispop 7
Våra vackraste visor och ballader
Älskade son, så bra att du kom Gunnar Svensson Sonya Hedenbratt x Vispop 5
Tage Danielsson Våra roligaste visor & burlesker
Hans Aldredson
Älskliga blommor små x x x Den svenska sångboken
Vispop 4
Älvsborgsvisan folkvisa x x Gröna visboken
Än en gång däran x x x Den svenska sångboken
Stora önskesångboken 3
Ängeln i rummet Eva Dahlgren Eva Dahlgren x Vispop 13
Änglahund Hasse Andersson x x Pop, rock, schlager och visa 1
Vispop 4
Våra roligaste visor & burlesker
Änglamark Evert Taube Sven-Bertil Taube x Den svenska sångboken
Pop, rock, schlager och visa 2
Stora önskesångboken 4
Vispop 5
Vispop piano
Änglamålaren Göte Hennix x x Gröna visboken
Änglarna de bo väl i nå't sorts
studentskehem
(På en smutsig liten bakgård)
Ulf Peder Olrog x x Den svenska sångboken
Våra roligaste visor & burlesker
Änkevalsen (ur Glada Änkan) x x x Stora önskesångboken 1
Ännu doftar kärlek Marie Fredriksson Marie Fredriksson x Kärlekens sånger
Lasse Lindbom

Vispop 11

Våra vackraste visor och ballader
Ännu kan en sjöman längta hem
(The last farewell)
x x x Pop, rock, schlager och visa 4
Vispop 8
Ännu spelar syrsor till vindarnas
sus
(Sol, vind och vatten)
Ted Gärdestad (m.) Ted Gärdestad x Våra vackraste visor och ballader
Kenneth Gärdestad (t.)
Äntligen Marie Fredriksson
x x

Vispop 12

Mikael Bolyos Våra vackraste visor och ballader
Äntligen på väg Ted Gärdestad Ted Gärdestad x

Pop, rock, schlager och visa 4

Kenneth Gärdestad Vispop 13
Är du kär i mej ännu Klas-Göran? Stig Anderson Lill-Babs x Den svenska sångboken
Pop, rock, schlager och visa 4
Våra roligaste visor & burlesker
Är du min älskling än? Rune Wallebom x x Pop, rock, schlager och visa 5
Är jag för banal?
(Now it can be told)
Irving Berlin Monica Zetterlund x Monica Z sångbok
Hans Aldredson (sv.t.)
Tage Danielsson (s.t.)
Är näktergalen kommen i lund x x x Den svenska sångboken
Ära vare Gud x x x Fula visboken
Ärlig fattigdom jag ej försmår skillingvisa x x De gamla skillingvisorna