MusikSöks källor


AMG All Music Guide
BM03 Bonniers musiklexikon 2003
BR87/93/05 Bonniers rocklexikon 1987 / 1993 / 2005
C20 The Companion to 20th Century Music /Norman Lebrecht 1992 (övers: mk)
CODM80 The concise Oxford dictionary of music. Oxford University Press 1980
DN Dagens Nyheter
ESP08 The encyclopedia of Swedish punk 1977-1987. Premium Publishing 2008
FS96 Folkmusik i Sverige. Gidlunds 1996
GP Göteborgsposten
http... internetsajt
JH87 The Jazz Handbook. Longman 1987
KM92 Klassisk musik. Phil G. Goulding / Forum 1992
KR85 Kroumata. Olsson / Svensk Skolmusik AB 1985
KIR84 Kvinnor i rockhistorien. Östen Hedin 1984
. Läsesalongens klassiska fuskkatalog (ingen markering)
mk Markus K
ML78 Musiklexikon. Natur och Kultur 1978
MO85 Musikordboken. Gereom Brodin, Forum 1985
MV56 Musikens Värld. AB Musikens Världs Förlag 1956
NoKM78 Natur och Kulturs Musiklexikon 1978
NU73 Norstedts uppslagsbok 1973
. Opera. Köpenhamn 1999
OL93 Operalexikonet. Forum 1993
PK div. pressklipp
PM75 Prismas Musiklexikon 1975
SM75 Sohlmans Musiklexikon 1975
SA Sound Affects
SM7.. Sohlmans musiklexikon 1975-1979
. Spelmän spelmän. Gunnar Ternhag. Sohlmans Förlag 1975
SS Spelrum Sverige. Uppmark
. Swedish Composers of the 20th Century. Swedish Music 1990
ST85 Svenska Tonsättare. Diskografi. Stig Jacobsson. Rikskonserter 1985
SvD Svenska Dagbladet
VäV97 Vem är vem i klassisk musik. Rabén Prisma 1997
Wikipedia Wikipedia
WOM96 Worlds of music; Titon. Schirmer 1996MusikSök 1998-2017