viola da gamba


stråkinstrument i olika storlekar, vanligt till omkring 1700 och därefter utträngt av violin-instrumenten; återupptaget under 1900-talet för spel av äldre musik. Namnet da gamba avser spelsättet: instrumentet hölls mellan knäna (it. gamba, knä).

Violan skiljer sig från violinen i flera avseenden: den har sluttande axlar och flat botten i ljudlådan, ljudhål i C-form, sex strängar, band av senor på greppbrädet m.m.; spelas även med stråke av annan typ. De mest använda storlekarna var diskant-, alt-, tenor- och basviola (som överlevde längst under 1700-talet och ensam behöll beteckningen da gamba). Stämningen är densamma som lutans: i kvarter med en ters i mitten, t.ex. för altviolan A d g h e1a1. Eng. division viol avser en liten basform, lämplig vid spel av divisions (variationer). Den största formen, violone, används ännu – se kontrabas.
PM75

Se gamba.
MO85

Engelska: viol..
Länkar: viola da gamba
Länkar redigerade 2017-07-30
.
https://vdgsa.org/
http://vdgf.se/
Noter för viola da gamba i IMSLP viol i engelska Wikipedia viola da gamba i svenska Wikipedia viola da gamba på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985