vina


indisk långhalsad luta, ett av de äldsta indiska instrumenten; förekom redan på 600-talet f.Kr. Vinan är till formen tämligen lik sin avkomling sitar. Vinan som har en mjukare ton spelas med plektrum eller med fingrarna. Den har sju metallsträngar, av vilka endast fyra är spelsträngar, de övriga tre bordunsträngar. Greppbrädet är försett med 24 fasta band av metall. Liksom många sitarer har vinan två kalebasser, av vilka den övre endast tjänar som stöd åt spelaren.
MO85


Engelska: veena.


.
Länkar: vina
Länkar kontrollerade 2017-07-22
.
  veena på Youtube veena i engelska Wikipedia
vina i svenska WikipediaKälla: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017