vihuela


gammalt spanskt musikinstrument, format som en gitarr och spelat som en luta. Den knäpptes antingen med handen (vihuela da mano) eller med plektrum. Den kom ur bruk omkring 1700 och trängdes ut av gitarren.
PM75


[vioe´la] (spa.), det vanligaste spanska soloinstrumentet på 1500-1600-talen, ett mellanting mellan luta och gitarr; så kallades i Spanien även den gamla violan.
MO85.
Länkar: vihuela
Länkar kontrollerade 2017-07-22
.
vihuela på Youtube vihuela i engelska Wikipedia
vihuela i svenska WikipediaKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017