tom-tom


orientalisk trumma använd i moderna dansorkestrar och (mycket sällan) i symfoniorkestern – ofta påträffad i grupper på två eller flera, antingen stämda i vissa tonhöjder eller ordnade på annat sätt. (Inte detsamma som tam-tam – se gong.)
PM75

liten till medelstor cylindrisk trumma med ett eller två skinn, står på stativ och används oftast parvis. Kinesisk tom-tom, också den cylinderformad och uppmonterad på ett stativ, finns i två typer: en lång och vid, en mindre, hög och smal (tunnformad). Båda typerna är brokigt dekorerade.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017