solovox


ett elektriskt musikinstrument som ger en ton åt gången från en klaviatur liknande pianots (klaviaturen vanligen anbragd på eller under ett riktigt piano); kan efterlikna tonkvaliteten hos olika instrument. Se även hammondorgel.
PM75

The Hammond Solovox keyboard tillverkades under 1940-talet.
Wikipedia.
Länkar: solovox
Länkar kontrollerade 2017-07-02
.
solovox på Youtube Hammondorglar i engelska Wikipedia
solovox i svenska WikipediaKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Wikipedia
MusikSök 1998-2017