saxhorn


ett trumpetinstrument med ventiler, uppfunnet av Adolphe Sax 1845. Det används i militärorkestrar och finns i olika storlekar, stämda i b eller ess.
PM75


.
Länkar: saxhorn
Länkar kontrollerade 2017-06-30
.
noter för saxhorn i IMSLP saxhorn på Youtube saxhorn i engelska Wikipedia
saxhorn i svenska WikipediaKälla: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017