ryggpositiv


(eng. choir organ, ty. Rückpositiv) inom en orgel avd. med milda stämmor, lämpade att ackompanjera en kör.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975