preparerat piano


piano, där strängarna förses med diverse föremål för att frambringa en annan tonkvalitet än den vanliga. Uppfinnaren av denna teknik är amerikanen John Cage, vars verk även föreskriver ovanliga handlingar av pianisten, t.ex. att böja sig över klaviaturen och knäppa strängarna med handen.
PM75

ett vanligt piano där det på och mellan strängarna fästs olika föremål som förändrar klangen. Preparerat piano är en "uppfinning" av John Cage, känd som uppslagsrik experimentator på den radikalaste musikens område.
MO85

Engelska: prepared piano..
Länkar: preparerat piano
Länkar redigerade 2017-05-01
.
http://musicmavericks.publicradio.org/features/essay_gann05.html
prepared piano i engelska Wikipedia preparerat piano i svenska Wikipedia prepared piano på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Wikipedia