plektron, plektrum


liten platta av trä, horn, metall, plast eller annat material, som används för att knäppa strängarna på en luta, mandolin, banjo, gitarr etc; taggen i cembalon, som har en liknande funktion, är också ett slags plektron.
PM75

plektron (grek.), även plektrum (från lat.), eller plekter, litet tunt stycke sköldpadd, elfenben eller annat material, varmed strängarna knäpps hos mandolin, gitarr, banjo och några andra dylika stränginstrument, ursprungligen även hos den antika grekiska kitharan.
MO85

Engelska: plectrum; kallas ofta pick..
Länkar: plektron, plektrum
Länkar kontrollerade 2017-05-01
.
  plectrum på Youtube plectrum i engelska Wikipedia
plektrum i svenska WikipediaKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017