piccolaflöjt


liten flöjt, som klingar en oktav över den vanliga flöjten; används i symfoni- och militärorkestrar. (Namnet kommer från italienska flauto piccolo, liten flöjt, men den vanliga italienska termen är ottavino, av ordet för oktav.)
PM75

Engelska: piccolo..
Länkar: piccolaflöjt
Länkar kontrollerade 2017-04-30
.
fria noter för piccolaflöjt i IMSLP piccolaflöjt på Youtube piccolo i engelska Wikipedia
piccolaflöjt i svenska WikipediaKälla: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017