pedalpiano


piano som är utrustat med pedalklaviatur förutom den vanliga klaviaturen; används av organister för övningar i hemmet; bl.a. Schumann och Alkan skrev verk speciellt för pedalpiano.
PM75


.
Länkar: pedalpiano
Länkar redigerade 2017-04-22
.
Fria noter för pedalpiano i IMSLP pedal piano i engelska Wikipedia pedal piano på Youtube                Källa: Prismas musiklexikon 1975