orgel1 Instrument med klaviaturer, där luften blåses från en bälg genom pipor som alstrar tonerna; den tillverkas i olika storlekar – det medeltida portativet (dvs en bärbar orgel) bars på armen av den spelande. Tonen varieras genom val och kombination av olika register (se register, fot), anslutna till olika manualer ("handklaviaturer"). Pedalen ("fotklaviaturen"), som uppkom i Tyskland före 1500, har blivit regel liksom 4-6 (ytterst sällan ännu fler) manualer. De kallas (nämnda nedifrån och uppåt) 1:a-5:e manualen och förbinds med olika pipgrupper i orgeln: huvudverk (ty. Hauptwerk, eng. great organ) bröstverk (ty. Brustwerk), ryggpositiv (ty. Rückpositiv, eng. choir organ), öververk (ty. Oberwerk) och fjärrverk.

Som regel innehåller en orgel enbart två (huvud- och bröstverk) eller tre (huvud- och bröstverk, ryggpositiv) manualer. Under 1800- och 1900-talen tillkom inte bara tekniska förbättringar, också tonstyrkan ökades och sammansättningen av orgeln varierades – inte alltid till förmån för den konstnärliga kvaliteten. För en utrymmesbesparande orgeltyp, se unitorgel.
Biograforgeln är ett instrument av unitorgel-typ med vissa konstgjorda register såsom piano och bilhorn.

2 Termen orgel används även om vissa instrument som har klaviatur(er) och mekanisk lufttillförsel men saknar den riktiga orgelns pipverk; se harmonium ("kammarorgel", "orgelharmonium"), hammondorgel (ett elektriskt instrument). Se även positiv.

PM75


Se även orgelrörelsen.

Se även elorgel.


.
Länkar: orgel
Länkar redigerade 2017-04-22
.
http://database.organsociety.org/
Fria noter för orgel i IMSLP pipe organ i engelska Wikipedia orgel i svenska Wikipedia pipe organ på Youtube                Källa: Prismas musiklexikon 1975