nyckelharpa


gammalt stråkinstrument med tangenter (nycklar) för att förkorta strängarna; tre eller fyra melodisträngar och ett varierande antal resonanssträngar (bordunsträngar) under tangentraden; spelas i motsats till den besläktade viellen.med stråke.
PM75

ett ålderdomligt allmogeinstrument, betraktat som specifikt svenskt, men troligen inkommet från kontinenten under medeltiden. I både Tyskland och Sverige är nyckelharpans förekomst känd sedan omkring 1500 (ty. Schlü´sselfidel, nyckelfiol), men redan på 1600- och 1700-talen var dess spridning huvudsakligen begränsad till Sverige. Till våra dagar har nyckelharpan hållit sig kvar endast i Uppland. Nyckelharpan är ett mellanting mellan fiol och den vevförsedda liran; den har lirans tangentanordning för vänsterhandsgreppen men spelas som fiolen med stråke. De tvärs över halsen sittande tangenterna (nycklarna) påverkar två melodisträngar. Därjämte finne en eller två (i kvint stämda) lösa bordunsträngar. Den löst spända stråken dras med förkärlek över alla dessa "spelsträngar" samtidigt trots de dissonanser som uppstår. Ett antal underliggande resonanssträngar förstärker ytterligare den surrande effekten. Den långa och smala kroppen är grovt utformad, halsen kort och bred. Instrumentet hänger vid spelet i ett band om halsen, med likande hållning som vid gitarrspel. Nyckelharpan finns avbildad på ett flertal senmedeltida kyrkomålningar i norra Uppland, det äldsta bevarade instrumentet är från år 1526 (Zornsamlingarna, Mora). Efter att länga ha varit en relikt, trakterad lokalt i Uppland och på Skansen i Stockholm, fick nyckelharpan en renässans med 1960-talets folkmusikvåg då studiecirklar i bygge och spel anordnades. Ledande traditionsbärare har varit spelmannen Eric Sahlström vilken utvecklat nyckelharpans konstruktion, spelteknik och repertoar.
MO85


gammalt folkligt stråkinstrument, liksom liran försedd med en tangentmekanisk (nycklar eller knavrar), med vars hjälp strängarna förkortas. Instrumentet har vanligen 3-4 spelsträngar och ett växlande antal resonanssträngar. Vid spel hänger det i ett band vågrätt framför bröstet och hålls ungefär som en gitarr. Nyckelharpan är känd sedan 1500-talet. I Sverige har den spelats särskilt i Uppland på 1700-talet, men instrumentet finns även avbildat i medeltida kyrkomålningar. Flera olika typer har funnits, t.ex. kontrabasharpan (1700-talet) och silverbasharpan (1800-talet). En ledande traditionsbärare var Eric Sahlström.
BM03.
Länkar: nyckelharpa
Länkar redigerade 2017-04-19
.
http://nyckelharpan.org/
nyckelharpa i engelska Wikipedia nyckelharpa i svenska Wikipedia nyckelharpa på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Bonniers musiklexikon 2003