membranofoner


(av latin membrana, skinn, och grekiska fone, ljud), i instrumentsystematiken benämning på instrument med en spänd hinna, som man får att ljuda (vibrera) genom slag, t.ex. trumma, puka och tamburin, gnidning (friktionsinstrument) eller luft (kazoo). Se även idiofoner, slaginstrument.
BM03Källa: Bonniers Musiklexikon 2003
MusikSök 1998-2017