knäppinstrument


(eng. plucked instruments, ty. Zupfinstrumente, fr. instruments pincés, it. stromenti a pizzico) kallas sådana musikinstrument, där tonen frambringas genom knäppning med finger (gitarr, harpa, luta), plektrum (mandolin, gitarr) eller särskild mekanism (cembalo). I första hand avses knäppta stränginstrument (chordofoner), men det knäppta elementet kan också vara av en annan art som hos mungiga, mbira och speldosa, d.v.s. knäppta idiofoner eller linguafoner.
SM79Källa: Sohlmans musiklexikon 1979