kastanjetter


instrument bestående av två små urholkade träplattor som hålls mellan fingrarna och slås mot varandra (ursprungsland Spanien); i orkestern fästs de båda träskålarna på ett skaft och skakas.
PM75

ett enkelt rytminstrument, bestående av två små skålformigt urholkade trästycken, som sammanbundna hålles inuti ena handen (ofta ett par i varje hand) och sammanslås med hjälp av fingrarna. Kastanjetter har sedan gammalt använts i Spanien och även Syditalien för att ackompanjera folkdanser och hanteras ofta av de dansande själva. Det klapprande ljudet, som hör samman med eldiga och eggande rytmer, har även utnyttjats i balett- och operamusik med företrädesvis spansk lokalfärg (bl.a. Bizets Carmen) och i orkesterverk av nyare, främst spanska tonsättare. I orkester ersättes de äkta kastanjetterna av sådana, fastsatta vid ett handtag och mycket lättare att använda (ehuru inte med samma rytmiska skärpa).
MO85

Engelska: castanets, franska: castagnettes, spanska: casatañuelas..
Länkar: kastanjetter
Länkar redigerade 2017-04-14
.
castanets i engelska Wikipedia kastanjetter i svenska Wikipedia kastanjetter på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985