kanun


qanun, arabiskt knäppinstrument; trapetsformig cittra (psalterium) med ett stort antal två- eller treköriga strängar.
MO85

Andra stavningar: ganoun, kanoon, qanun..
Länkar: kanun
Länkar redigerade 2016-04-02
.
kanun i engelska Wikipedia Kanun på Youtube                Källa: Musikordboken 1985