heckelfon


barytonoboe (se oboe) konstruerad av den tyska firman Heckel, stämd en oktav lägre än oboen; använd t.ex. av Richard Strauss samt (under namnet basoboe) av Delius.
PM75

Engelska: heckelphone..
Länkar: heckelfon
Länkar kontrollerade 2017-04-13
.
Fria noter med heckelfon i IMSLP heckelfon på Youtube heckelphone i engelska Wikipedia
heckelfon i svenska WikipediaKälla: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017