flygelhorn


(ty.) typ av mässingsinstrument med konisk borrning; tillverkas i olika storlekar. Förekommer i Vaughan Williams' symfoni nr 9.
PM75

en art av bygelhorn; användes också som liktydigt med bygelhorn i allmänhet.
MO85

Engelska: flugelhorn., tyska: flügelhorn..
Länkar: flygelhorn
Länkar kontrollerade 2016-07-04
.
Fria noter för flygelhorn i IMSLP xxx på Youtube flygelhorn i engelska Wikipedia
flygelhorn i svenska WikipediaKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017